Hair-cut – Styling pentru afaceri încâlcite

Termenul de hair-cut este din ce în ce mai des utilizat în zona de business, însă nu toată lumea cunoaște semnificația acestuia și, mai ales, modalitățile prin care hair-cut-ul poate fi pus în practică.

HAIR-CUT este soluția prin care se taie o parte din datoriile restante ale societății tale, în anumite limite impuse de Legea nr. 85/2014, prin intermediul unui Plan de reorganizare. 
Acest Plan este prezentat în cadrul negocierilor purtate cu creditorii și, în urma aprobării sale de către aceștia, măsurile propuse prin plan sunt implementate în afacerea ta.

De ce ar fi creditorii de acord să li se taie din sumele de încasat? – Pentru că TIME IS MONEY. Dacă procedura de hair-cut este făcută cu bună-credință, ea poate fi reciproc avantajoasă întrucât majoritatea creditorilor tăi au și ei, la rândul lor, obligații restante sau alte destinații pentru sumele pe care le au de încasat de la tine.
Prin urmare, aplicând un hair-cut strategic și fundamentat, Planul poate fi avantajos atât pentru creditorii tăi (le asigură încasări periodice și constante), cât și pentru tine (îți conferă un climat propice pentru desfășurarea activității în condiții de business-as-usual).
Astfel, creditorii pot fi de acord să încaseze sume mai mici, în condițiile în care încasările se realizează într-un orizont de timp mult mai scurt.
Mai mult, odată cu trecerea timpului, valoarea bunurilor societății tale poate să scadă, în detrimentul tău și al creditorilor tăi.

Cât de mult poți tăia din datorii?
Procentul de tăiere care va fi aplicat datoriilor tale se determină în funcție de coordonatele concrete ale afacerii, el nefiind unul fix sau prestabilit.
Deși la baza operațiunii de hair-cut stă o activitate laborioasă constând în calcule și estimări, acest procedeu poate fi sintetizat în câteva cuvinte simple:
– se obțin o serie de informații estimative întocmind o simulare pentru ipoteza falimentului și a lichidării afacerii;
– informațiile obținute în urma acestor calcule sunt preluate apoi în Planul de reorganizare;
– se stabilesc limitele până la care pot fi tăiate datoriile către fiecare dintre creditori;
– concepem împreună cu tine graficul de plăți, în care menționăm sumele care ar urma să fie achitate creditorilor pe parcursul perioadei de reorganizare.
Aceste tăieri de datorii își produc efectele încă de la momentul confirmării Planului de reorganizare și devin definitive odată cu finalizarea procedurii. Astfel, societatea ta este descărcată în mod ireversibil de diferența dintre valoarea datoriilor inițiale și cea stabilită în Plan prin intermediul hair-cut.

Hair-cut este soluția care îți va însănătoși business-ul prin tăierea datoriilor care depășesc nivelul de solvabilitate al afacerii tale.