Dosar nr. 2751/103/2015

Debitor: S.C. INTERAMAL GROUP DISTRIBUTION S.R.L. ROMAN – NEAMȚ

<< în faliment>> << in bancruptcy>> << en failite>>

Nr. de înreg. O.R.C. J27/682/1994, C.U.I. 5554929

Referinţă internă : 19/M.R.L./2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

S.C. Interamal Group Distribution S.R.L. Roman – Neamţ, cu sediul în mun. Roman, Aleea Griviţei, nr. 5, jud. Neamț, C.U.I. 5554929, nr. de înreg. O.R.C. J27/682/1994, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., desemnat prin Sentinţa civilă nr. 426/2016 din data de 28.09.2016, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2751/103/2015, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi ale hotărârii Adunării creditorilor din data de 18.03.2022, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a activelor imobile care au în dotare bunuri mobile proprietatea S.C. Interamal Group Distribution S.R.L. Roman – Neamţ:

 

Află mai multe detalii: Licitatie Interamal Group Distribution S.R.L.

 

Accesul direct la bunurile oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activelor care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-212.231 sau e-mail neamt@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Regulamentul de vânzare va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Piatra Neamţ, Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru licitaţie, ora 12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar la telefoanele: 0755-132.477, 0757-545.545 sau 0232 – 243.864.

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.