Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Minbucovina S.A., cu sediul în loc. Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 1, jud. Suceava, C.U.I. RO14725610, nr. de înregistrare O.R.C. J33/358/2002, conform Sentinţei nr. 395 din data de 24.06.2008, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3759/86/2008*, prin prezenta, vă invită să depuneţi, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr 82,  jud. Iași, până la data de 21.02.2023, ora 16.00, ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare ale A.N.E.V.A.R. pentru bunurile imobile și mobile din patrimoniul societății debitoare S.C. Minbucovina S.A …

Află mai multe detalii: Publicatie de vanzare Minbucovina SA

Termen de depunere oferte: 21.02.2023, ora 16.00