Subscrisa, Pamiro Construct S.R.L., cu sediul în Municipiul Focşani, B-dul Independenţei, Nr. 54, Bloc 54, Etaj 3, Ap. 12, Judet Vrancea, înmatriculata la ORC Vancea sub nr. J399/337/2007, C.U.I. 21532582, prin lichidator judiciar consorţiul format din Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. si Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, reprezentată prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, numit prin Încheierea de şedinţă din 28.06.2022, pronunţată de Tribunalul Vrancea — Secţia II — a Civilă, de Contencios Adrninistrativ şi Fiscal in ds. 340/91/2o22, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2o14 ale Regulamentului de vanzare şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 21.11.2022 si Adunarii creditorilor din 29.05.2023, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de o9.06.2023, ora 11.00, a activelor mobile ale Pamiro Construct S.R.L.

Detalii: Publicatie de vanzare Pamiro Construct SRL