SC TERMICA SA din Suceava a intrat in procedura generala de insolventa in data de 18.06.2013  si a fost desemnat administrator judiciar consortiul format din: Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL, MGA Insovency SPRL si ACCERR IPURL.

In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, din 1 iulie 2013, cu unanimitate de voturi, a fost desemnat administrator special al societatii SC TERMICA SA domnul Dumitrescu Ovidiu Clemente. De precizat faptul ca rolul administratorului special este de a reprezenta interesele actionarilor in cadrul procedurii.

Prima sedinta a Adunarii Creditorilor va avea loc in data de10.09.2013, ora 11:00, la sediul societatii SC TERMICA SA din Suceava, str. Energeticianului, nr. 1, judetul Suceava.