Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L Filiala Suceava cu sediul în mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, C.p. 720183, jud. Suceava, reprezentată prin asociat coordonator, Mititelu Corneliu, în calitate de administrator judiciar al Consir S.A. Siret-Suceava, cu sediul în loc. Siret, str. Republicii, nr. 2, jud. Suceava, înregistrată la O.R.C. Suceava sub nr. J33/129/1991, cod identificare fiscală 740858, numită prin Încheierea din data de 10.06.2014 pronunțată de Tribunalul Suceava, Sectia Civilă, în dosarul nr. 3675/86/2013*, anunță:


În data de 08.06.2018 a fost îregistrată la dosarul cauzei propunerea de modificare a Planului de reorganizare al debitoarei S.C. Consir S.A., întocmită de societatea debitoare, prin administrator special.
Data când se va vota cu privire la propunerea de modificare a Planului de reorganizare a fost stabilită pentru 06.07.2018, ora 14.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași Filiala Suceava, din mun. Iași, șos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iași.
Creditorii pot vota si prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace administratorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minimum 2 ore înainte de ora ședinței.
Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Suceava şi la sediul societăţii debitoare din oraș Siret, str. Republicii, nr. 2, jud. Suceava, pe cheltuiala solicitantului. De asemenea, acesta este postat si pe site-ul administratorului judiciar, www.insolventa.ro.

Descarca document