Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului FORTUS S.A. Iaşi, cu sediul în mun. Iași, b-dul Poitiers, nr.10, jud. Iași, anunță invitația de participare pentru selecția de oferte după cum urmează:

  • anunţ pentru invitaţia de participare la ofertare pentru evaluarea bunurilor din patrimoniul Fortus S.A. Iași
  • anunţ pentru invitaţia de participare la ofertare pentru întocmirea bilanțului de mediu nivel II pentru bunurile din patrimoniul Fortus S.A. Iași
  • anunţ pentru invitaţia de participare la ofertare pentru pentru atribuirea contractului de servicii de pază a patrimoniului societății Fortus S.A. Iași (13 posturi de pază fixe și 2 mobile)
  • anunţ pentru invitaţia de participare la ofertare pentru realizarea lucrării de evaluare pentru impozitare, conform prevederilor codului fiscal, OUG nr.8/2016, a activelor aflate în patrimoniul Fortus S.A. Iași