Conceput ca un amplu proiect de dezvoltare urbanistică, economică, socială şi culturală, Uvertura City Mall Botoșani se desfăşoară pe o suprafață totală construită de aproximativ 4.619,8 mp şi o suprafață utilă de 30.259 mp.

COMPLEXUL COMERCIAL UVERTURA CITY MALL include shopping mall, săli de evenimente, sală de cinema și bowling & billiard, dar destinația sa poate fi de complex multifuncțional. 

În prezent Uvertura City Mall Botoșani reunește în magazinele sale branduri internaționale și nu numai: H&M, Kenvello, Dovani, Eponge,  Mondex, Betty Ice etc.

Mall-ul este scos la la vânzare prin licitaţie publică la data de 27.11.2017 ora 11.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. Filiala Suceava din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

Rata estimată de 22.784 Euro este rata lunară aferentă unei finanțări acordate de o instituție bancară și se adresează:
– persoanelor eligibile pentru credite bancare cu CA>8 mil ron
– este calculată pentru 180 luni, DAE 6% inclus,
– rate lunare egale sau descrescătoare,
– perioada de grație 1-12 luni.

BONUS: venituri medii de peste 126.000 Euro/luna.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 24.11.2017, ora 15.00, la sediul procesul ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. Filiala Suceava din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

Ofertanții vor depune la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași, cu cel puţin 24 de ore înainte de data și ora de începere a licitației (zi lucratoare), toate documentele specificate în publicația de vânzare.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mailvanzari@insolventa.ro intenţia de vizitare.

Descrierea activelor scoase la vânzare (inclusiv sarcinile ce vor fi transmise cumpărătorului la vânzare sau care vor fi radiate) precum și componența acestora, sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. Filiala Suceava din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 13.00, până pe data de 24.11.2017 ora 11.00, în baza unei programări prealabile (24 de ore).

Mai multe detalii la:
vanzari@insolventa.ro
Mobil: 0757-544.544, 0757-545.545
Fix: 0232-243.864
www.insolventa.ro