Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., reprezentată prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, cu sediul ales în mun. Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, birou 42, județ Cluj, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Mecanica S.A., Nr. de înreg. O.R.C. J32/29/1992, C.I.F. RO2459604, cu sediul în sat Mârșa, oraș Avrig, str. Uzinei, nr. 1, județ Sibiu, desemnat prin Încheierea pronunțată în data de 17.01.2017, de către Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 1481/85/2009,În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 10.04.2020, ANUNŢĂ scoaterea la vânzare a bunurilor aflate în patrimoniul S.C. Mecanica S.A., prin ședință de negociere directă.

CEI INTERESAȚI POTI TRIMITE EXPRESII DE INTERES LA ADRESA DE E-MAIL cluj@insolventa.ro PÂNĂ CEL TÂRZIU DATA DE 20.05.2020, ORA 12.00.

În această etapă se procedează la colectarea expresiilor de interes din partea posibililor cumpărători, cu condiția ca aceștia să fi achiziționat în prealabil un caiet de sarcini pentru a lua la cunoștință de situația activului.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare se regăsește pe site-ul www.insolventa.ro și este cuprinsă în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, etaj 1, Birou 42, judet Cluj, în fiecare zi de luni până vineri, orele 900 – 1600, după o programare prealabilă, de 24 de ore.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0364-401.124, 0232-21.22.31 sau e-mail cluj@insolventa.ro, vânzări@insolventa.ro, intenţia de vizitare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.: 0758-049.900, 0755-140.099, 0757-545.545, 0364-401.125, 0232-212.231.

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Practician în insolvență, Pop Noemi Andreea