În data de 30.06.2014 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Bauvest Comserv S.R.L. Braşov, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, d-nul Bălăşcan Eduard Laurian. Prin adresa din data de 21.07.2014 S.C. Bauvest Comserv S.R.L. Prejmer-Brașov a înaintat administratorului judiciar erata la Planul de reorganizare, iar prin adresa din data de 22.07.2014 – Graficul de eșalonare a plăților în cadrul vânzării bunurilor imobile ale debitoarei – parte integrantă a Planului de reorganizare. În data de 23.07.2014 societatea debitoare, prin administrator special, a depus la dosarul cauzei graficul de eșalonare a plăților în cadrul vânzării bunurilor imobile a debitoarei – parte integrală a Planului de reorganizare. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 26.08.2014, ora 11.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Brasov, str. Toamnei, nr. 9, bl. 4, sc. B, et. 4, jud. Brasov. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

descarca document (PDF)