Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. MIRUMAR S.R.L. Ștei – Bihor, C.U.I. 15855171, nr. de înreg. O.R.C. J05/1400/2003, cu sediul social în loc. Ștei, str. Avram Iancu, nr. 1, ap. 12, jud. Bihor, numită prin Încheierea din data de 12.05.2017, pronunţată de Tribunalul Bihor – Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3671/111/2014*, în temeiul art. 137 alin. 1 din Legea 85/2014:

ANUNȚĂ
Depunerea la Arhiva Tribunalului Bihor în dosarul nr. 3671/111/2014* pe data de 12.08.2017 a Planului de reorganizare a activității debitorului  S.C. Mirumar S.R.L. Ștei, plan propus de către administratorul special.
Planul de reorganizare a activității debitorului S.C. Mirumar S.R.L. Ștei va fi votat în ședința Adunării creditorilor care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, la data de 11.09.2017, ora 14.00.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.
Planul de reorganizare a fost postat pe site-ul administratorului judiciar; planul de reorganizare, inclusv anexele, pot fi consultate la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, cât și la sediul debitoarei din loc. Ștei, str. Avram Iancu, nr. 1, ap. 12, jud. Bihor, la solicitarea oricărei părți interesate, pe cheltuiala acesteia, cu o programare prealabilă de minim 24 de ore.

descarca document (PDF)