În data de 21.05.2014 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Prislact S.R.L. Flămânzi-Botoșani însoțit de Anexa 10 (care cuprinde programul de plată a creanțelor) rectificată în conformitate cu tabelul definitiv actualizat al creanțelor S.C. Prislact S.R.L. Flămânzi-Botoșani întocmit la data de 05.03.2014 de către administratorul judiciar. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 24.06.2014, ora 12.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L Creditorii pot vota si prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Botoşani, la sediul debitoarei din oraș Flămânzi, jud. Botoşani și la sediile administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi și din mun. Botoșani, str. Teatrului, nr. 3 A, et. 5, cod poștal 710238, jud. Botoșani, pe cheltuiala solicitantului.

Anexa la Planul de Reorganizare (PDF)