În data de 25.05.2015 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Sardo-Lemn S.R.L. Suceava, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, dl. Iordache Silviu Nicolae. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 22.06.2015, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din Mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, ap. 2, jud. Suceava. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 (două) ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței adunării creditorilor.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Suceava, la sediile administratorului judiciar din Mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași și sediul din Mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, ap. 2, jud. Suceava, precum și la sediul debitoarei din Mun. Vatra Dornei, str. Izvorului nr. 2, bl. A4, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Suceava, pe cheltuiala solicitantului.

descarca document (PDF)