Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. SEMTUR S.R.L., cu sediul social în mun. Rădăuți, str. Vasile Bumbac, nr. 1 jud. Suceava, C.U.I. RO 1447504, nr. de înreg. O.R.C. J33/117/2002, potrivit Încheierii nr. 565/28.04.2014, pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia Civilă, în dosarul nr. 3307/86/2014,anunță:

În data de 04.02.2015 s-a depus la dosarul cauzei Planul de reorganizare al debitoarei S.C. SEMTUR S.R.L., propus de societatea debitoare prin administratorul special Semenov Bogdan. Data când se va vota cu privire la Planul de reorganizare propus a fost stabilită pentru 10.03.2015, ora 14.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Suceava, str. M. Eminescu, nr. 10., sc. A, et. 4, jud. Suceava. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Plan de reorganizare (PDF)

Anexa la planul de reorganizare