În data de 27.07.2015 s-a înregistrat la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Teoclinik S.R.L. Vaslui, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, dl. Mihalache Gheorghe, iar în data de 30.07.2015 s-a înregistrat la dosarul cauzei adendumul la Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Teoclinik S.R.L. Vaslui, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, dl Mihalache Gheorghe. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 28.08.2015, ora 13.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din Mun. Vaslui, str. Alexandru Vlahuță, nr. 17, jud. Vaslui. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 (două) ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței adunării creditorilor. 

Planul de reorganizare, anexele și adendumul la planul de reorganizare, pot fi studiate la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Vaslui și la sediile administratorului judiciar din Mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași și din Mun. Vaslui, str. Alexandru Vlahuță, nr. 17, jud. Vaslui, pe cheltuiala solicitantului.

descarca document (PDF)