Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. Filiala Suceava, in calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Uvertura City Mall S.R.L., cu sediul social in mun. Botosani, str. Cuza Voda, nr. 4, Hotel Rapsodia, corp nou, camera 213, etaj 2, jud. Botosani, C.U.I. RO23792260, nr. de inreg. O.R.C. J07/298/2008, numita potrivit Incheierii nr. 644/2015 din data de 05.11.2015, pronuntata de Tribunalul Botosani – Sectia a II-a Civila, in dosarul nr. 2595/40/2015, in conformnitate cu prevederile art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 anunta:
In data de 15.07.2016 s-a transmis la registratura Tribunalului Botoșani Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Uvertura City Mall S.R.L. Botosani, intocmit de societatea debitoare prin administrator special, d-na Sandu Monica.
În data de 15.07.2016 s-a transmis la registratura Tribunalului Botoșani Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Uvertura City Mall S.R.L. Botoșani, întocmit de creditoarea Banca Transilvania S.A.
Data cand se va vota cu privire la Planurile de Reorganizare propuse a fost stabilita pentru 17.08.2016, la sediul S.C. UVERTURA CITY MALL S.R.L. din mun. Botosani, Calea Nationala, nr. 91, corp C1 – Complex Comercial Uvertura Mall, jud. Botosani. Creditorii pot vota si prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace administratorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minimum 2 ore înainte de ora ședinței.
Planurile de reorganizare, inclusiv anexele, pot fi studiate la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Botosani si la sediul debitoarei, pe cheltuiala solicitantului. De asemenea, acesta este postat si pe site-ul administratorului judiciar