În data de 08.09.2014 a fost transmis la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Westmotors S.R.L. Ghiroda-Timiș, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, dl. Ecsedi Filip Mircea. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 08.10.2014 ora 11.00, la sediul societății debitoare din loc. Ghiroda, sat Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 88, jud. Timiș. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Timiș, la sediile administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași și din mun.Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiș, pe cheltuiala solicitantului.