Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, nr. de înregistrare în RFO 0120, tel: 0232/243864, fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de administrator judiciar al debitorului Tehnic-Asist S.R.L., cu sediul în sat Cătămăreşti-Deal, comuna Mihai Eminescu, nr. 532, jud. Botoşani, C.U.I. RO 9871750, nr. de înreg.  Registrul Comerțului J07/342/1997, numit potrivit Încheierii de ședință nr. 299 din data de 20.11.2018 pronunțată de Tribunalul Botoșani, în dosarul nr. 2467/40/2018, în temeiul art. 137 din Legea nr. 85/2014,

ANUNȚĂ

Depunerea la Arhiva Tribunalului Botoșani, în dosarul nr. 2467/40/2018 pe data de 30.12.2020 a Planului de reorganizare a activității debitorului S.C. Tehnic-Asist S.R.L., propus de administratorul special dna ec. Vlas Daniela cu consultarea practicianului în insolvență dl Dorner Peter Egon.

Planul de reorganizare a activității debitorului S.C. Tehnic-Asist S.R.L. va fi votat în ședința Adunării creditorilor care va avea loc la sediul societății debitoare Tehnic-Asist S.R.L., din sat Cătămăreşti-Deal, comuna Mihai Eminescu, nr. 532, jud. Botoşani, la data de 05.02.2021, ora 12.00.

Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua și ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare a fost postat pe site-ul administratorului judiciar, www.insolventa.rohttps://www.vanzari.insolventa.ro/domains/insolventa/files/record_files/plan-reorganizare-tehnic-asist2024.pdf. Planul de reorganizare, inclusv anexele, poate fi consultat la sediul societății debitoare Tehnic-Asist S.R.L. din sat Cătămăreşti-Deal, comuna Mihai Eminescu, nr. 532, jud. Botoşani, la solicitarea oricărei părți interesate, pe cheltuiala acesteia, cu o programare prealabilă de minim 24 de ore.

 

Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.