Procura pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor CET