Procura pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor CET

descarca document (PDF)