Procura speciala pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor HALA CENTRALĂ S.R.L. IAȘI