Procura speciala pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Starmod SA