Procura speciala pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Starmod SA

Procura persoane fizice (PDF)

Procura persoane juridice (PDF)