Procuri speciale pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la debitorul TURISM MOLDOVA S.A. IAȘI