Dosar nr. 6758/86/2013*

Debitor: TERMICA S.A. Suceava

<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002

C.U.I. RO14682110

Nr. 5030/24.04.2023

 

 PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

Consorţiul format din practicienii în insolvenţă Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. şi MGA Insolvency S.P.R.L., desemnate în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului Termica S.A., cu sediul social în mun. Suceava, str. Energeticianului, nr. 1, jud. Suceava, C.U.I. R014682110, nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002, numite potrivit Sentinţei nr. 75 din data de 30.06.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 6758/86/2013*, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 21.02.2023, scoaterea la vânzare, în bloc, în vederea dezmembrării, a tuturor mijloacelor fixe (feroase și neferoase), inclusiv structuri metalice, clădiri cazan și cazane, din patrimoniul Termica SA Suceava, așa cum sunt menționate în lista activelor actualizată (conform anexei nr. 1 la prezenta publicație), fără terenuri și construcții (grinzi din cărămidă, beton, etc.), pornind de la prețul de 4.081.632,65 euro (sumă care include 2% contribuția la Fondul de Mediu), cu aplicarea regimului de taxare inversă, prin licitaţie publică cu strigare la data de 14.06.2023, ora 13.30, la sediul debitoarei TERMICA S.A. din Mun. Suceava, str. Energeticianului, nr. 1, jud. Suceava.

 

Anexa menţionată anterior poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorilor judiciari www.insolventa.ro şi www.mgainsolvency.ro, precum şi pe site-ul S.C. Termica S.A. www.termicasv.ro.

 

Publicație de vânzare: PUBLICATIE DE VANZARE TERMICA 14.06.2023

Anexa: Anexa 1 la Publicația de vânzare – lista detaliată

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.06.2023, ora 13.30, la sediul unuia dintre lichidatorii judiciari, respectiv MGA Insolvency S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 17, et. 5 sau Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82.

 

     LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL DEBITOAREI TERMICA S.A. SUCEAVA DIN MUN. SUCEAVA, STR. ENERGETICIANULUI, NR. 1, JUD. SUCEAVA, PE DATA DE 14.06.2023, ORA 13.30, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNARII CREDITORILOR DIN DATA DE 21.02.2023.

 

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorilor judiciari MGA Insolvency S.P.R.L. sau Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.06.2023, ora 13.30, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe:

– pe site-ul SC Termica SA www.termicasv.ro, pe site-ul Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL – www.insolventa.ro, pe site-ul MGA Insolvency S.P.R.L. – www.mgainsolvency.ro,

şi la numerele de telefon:

SC Termica SA Suceava – fax 0230/25.70.66, tel. 0230/53.26.38, 0742/846.795;

Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL – 0232–243.864, 0755-132.471

MGA Insolvency S.P.R.L. – 0330-11.51.67.

 

Lichidatori judiciari,

 

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.                                      MGA Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu                                               Asociat coordonator, Matei Teodor