Terenul propus spre vânzare este amplasat în extravilanul extins al loc. Săcele, pe partea dreaptă a şoselei Săcele-Cheia (DN1A), la cca. 3 km de lacul Tarlung şi 500 m de şosea şi pârâul Tarlung.

Cei interesați mai au o sansă pană în data de 18.02.2019, ora 13.00 să achiziționeze proprietatea imobilară cu suprafața totală de teren de 26.700 m.p, ce poate avea utilizare comercială (turism) – construire pensiune, casă de vacanță, hotel, zona agrement, păstrăvărie, sau dezvoltare proiect imobiliar.

Persoanele interesate vor putea supraoferta pentru acest activ plecând de la preţul minim de 10.000 lei (fără T.V.A.), la care se adaugă pasul de supraofertare.

Pasul de supraofertare este de 2.500 lei fără T.V.A. și reprezintă suma minimă ce va trebui adăugată ofertei de potențialul supraofertant faţă de oferta deja existentă.

Pentru a participa la procedură, ofertantul și supraofertanţii vor depune până la data de 18.02.2019, ora 13.00 documentele menționate în caietul de sarcini, ce se achiziționează de la lichidatorul judiciar.

Supraofertele vor fi depuse în plic închis, împreună cu documentele menționate în caietul de sarcini, pe bază de adresa de înaintare, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, până la data de 18.02.2019, ora 13.00.

Proprietatea imobiliară, aparține societății S.C. SAREX – T S.A. – Braşov, cu sediul social în Mun. Braşov, str. Calea Bucureşti, nr. 9, bl. 43, sc. A, ap. 1, jud. Braşov, C.U.I. 10399368, nr. de înregistrare O.R.C. J08/368/1998, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. desemnat potrivit Sentinţei civile nr. 88/SIND/30.06.2010, pronunţată de Tribunalul Brașov – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosar nr. 55/62/2001, și se vinde ca urmare a aprobării în cadrul Adunării creditorilor din data de 18.10.2018 a unei oferte de cumpărare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 15.02.2019, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

Informații suplimentare se pot obține la nr. de tel: 0232.243.864, 0751 083 082, 0755 132 473; și e-mail secretariat@insolventa.ro, mihaela.roman@insolventa.ro

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.