Servicii Energetice Banat S.A. prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiş S.P.R.L., vă invităm să depuneţi până la data de 28.08.2018, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 7, et. 1, cam. 28, jud. Timiș, o ofertă de preţ pentru preluarea materialelor recuperabile rezultate în urma casării, aflate pe raza mun. Arad.

Lotul de materiale recuperabile rezultate în urma casării este compus din:
1. Mijloace fixe de natura echipamentelor electrice şi neelectrice, mobilier şi birotică;
2. Echipamente de lucru şi protecţie uzate: salopete, încălţăminte, mănuşi, şube, căciuli, căşti protecţie, veste avertizoare, prăjini electroizolante, scurtcircuitoare etc.
3. Obiecte de inventar folosite: mic mobilier folosit şi uzat (dulapuri metalice şi din lemn, etajere, mese diverse, birouri, scaune), aparate electrice şi electronice folosite, sisteme de calcul, imprimante, faxuri, aparate copiatoare, scule şi unelte (lopeţi, cleşti, ciocane, chei, betoniere, roabe, târnăcoape), stingătoare.
4. Stocuri de materiale neutilizate: cabluri şi conductoare, stâlpi din beton armat, contori, siguranţe, relee, contactori, transformatoare de curent, separatori de medie tensiune, brăţări, console, cleme, papuci, accesorii cabluri: manşoane şi capete terminale, profile diverse, piese şi subansamble auto, organe de asamblare: şuruburi, piuliţe, dibluri etc.

Solicităm ca oferta dumneavoastră pentru materialele recuperabile să fie făcută pentru întreg lotul descris anterior, respectiv să indice un singur preț pentru întreg lotul, indiferent de componența bunurilor, pentru a putea compara ofertele și a desemna un singur câștigător.

Cei interesați trebuie să anexeze la ofertă dovada calității necesare pentru achiziţionarea şi comercializarea materialelor enumerate anterior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. La stabilirea ofertei de preţ ofertanții trebuie să aibă în vedere şi cheltuielile aferente cu preluarea şi transportul materialelor din această locaţie, întrucât aceste cheltuieli nu vor fi suportate de vânzător.
Oferta financiară cu prețul cel mai mare va fi declarată câștigătoare, în condițiile în care ofertantul face dovada calității necesare pentru achiziţionarea şi comercializarea materialelor ce compun lotul descris mai sus.
Plata se va efectua în integralitate în contul de lichidare al debitoarei Servicii Energetice Banat S.A. în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de către ambele părți.
Accesul direct la bunurile oferite la vânzare în vedera formulării unei oferte pertinente se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activelor care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0365/467.580 sau e-mail timisoara@insolventa.ro intenţia de vizitare.