Dosar nr. 236/89/2022
Debitor: ROMOLD SECURITY S.R.L. – Vaslui
<< în insolvenţă >> << in insolvency >> << en procédure collective >>
Nr. de înreg. O.R.C. J37/276/2016
C.U.I. 35997367
Nr. înreg. 5617/11.05.2022
Referință internă 16/M.R.L./2022

 

ANUNȚ

 

Subscrisele,

  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, având C.I.F.: RO15047672, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0120 din 31.12.2006, tel.: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, reprezentată prin asociat coordonator Corneliu Mititelu,
  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacău, având C.I.F.: RO27553592, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0502 din 24.09.2010, tel.: 0755.132.478, fax: 0234.524.420, e-mail: bacau@insolventa.ro, reprezentată prin asociat coordonator Corneanu Oana – Diana,

cu sediul procesual ales în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași, tel.: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de administratori judiciari ai debitorului ROMOLD  SECURITY S.R.L., cu sediul social în mun. Vaslui, Str. Războieni, nr. 18, etaj 1, cam 2, Vaslui, C.U.I. 35997367, nr. de înreg. O.R.C. J37/276/2016; numite prin Încheierea de ședință  din data de 03.05.2022, pronunţată de Tribunalul  Vaslui – Secţia civilă, în dosarul nr. 236/89/2022,

având în vedere următoarele aspecte:

  • Prin Încheierea de ședință din data de 03.05.2022, pronunţată de Tribunalul  Vaslui – Secţia civilă, în dosarul nr. 236/89/2022 și publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență cu nr. 7967/09.05.2022, instanța a confirmat în calitate de administrator judiciar al debitoarei Romold Security S.R.L., consorțiul de practicieni în insolvență format din Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău și a dispus încetarea atribuțiilor practicianului în insolvență Solvens S.P.R.L.
  • Anunțul privind depunerea planului de reorganizare a debitorului Romold Security S.R.L. cu nr. 923/1252/02.05.2022 emis de de Solvens S.P.R.L. și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență cu nr. 7834/06.05.2022, prin care se comunică faptul că la data de 29.04.2022 a fost depus planul de reorganizare al societății Romold Security S.R.L.,
  • Convocatorul adunării creditorilor societății Romold Security S.R.L. cu nr. 897 – 907/1252/02.05.2022 emis de de Solvens S.P.R.L. și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență cu nr. 7869/06.05.2022,

 

Se decide:

 

Art. 1 – Anularea convocării ședinței adunării creditorilor Romold Security S.R.L. convocată de practicianul în insolvență Solvens S.P.R.L. pentru data de 12.05.2022, ora 14.00, la sediul practicianului în insolvență Solvens S.P.R.L. din localitatea Vaslui, str. Ștefan cel Mare, bl. 317, sc. B, partar, jud. Vaslui, având în vedere faptul că această convocare nu respectă prevederile legale prevăzute de art. 137 din Legea nr. 85/2014;

Art. 2 – Convocarea Adunării Creditorilor debitoarei Romold Security S.R.L. pentru data de 31.05.2022, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi, respectiv:

“Aprobarea planului de reorganizare al debitorului Romold Security S.R.L. în conformitate cu prevederile art. 137, alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței”

la sediul procesual ales din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași, al consorțiului format din practicienii în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului.

 

Planul de reorganizare poate fi consultat aici: Plan de reorganizare Romold Security

Anexa nr. 3 poate fi consultată aici: Anexa nr. 3 plan modicata

 

Administrator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu

 

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău

Asociat coordonator, Corneanu Oana