1. Date privind dosarul: Nr. dosar: 2564/120/2021, Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal;
  2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: Judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3, nr. de telefon: 0245/612.344, programul arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri, orele 9.00 – 12.00;

3.1. Debitor: AGRICANTUS S.R.L., nr. de înreg. ORC J15/268/2014, CUI: 14703159, cu sediul social în Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia, Șoseaua București-Târgoviște, nr. 232B, Jud. Dâmbovița;

3.2. Administrator special: dl. Deletioglu Deniz;

  1. Comitetul Creditorilor: Banca Transilvania S.A. (președinte), Direcția Generală A Finanțelor Publice Ploiești – A.J.F.P Dâmbovița (membru), UAB Fruit Era (membru), conform hotărârilor Adunării din data de 06.09.2021;
  2. Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel: 0232-243.864, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin reprezentant administrator judiciar, asociat coordonator – practician în insolvență, Mititelu Corneliu.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului AGRICANTUS S.R.L., nr. de înreg. ORC J15/268/2014, CUI: 14703159, cu sediul social în Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia, Șoseaua București-Târgoviște, nr. 232B, Jud. Dâmbovița, numită potrivit Încheierii din data de 05.07.2021, pronunţată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2564/120/2021, anunță:

Potrivit adresei nr. 202/26.07.2023, comunicată de administratorul special în data de 26.07.2023, la data de 17.07.2023 a fost înaintat la dosarul cauzei Planul de reorganizare al debitoarei S.C. AGRICANTUS S.R.L., propus de societatea debitoare, prin administrator special.

Data când se va vota cu privire la Planul de reorganizare propus a fost stabilită pentru 23.08.2023, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași, din mun. Iași, șos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iași. Creditorii pot vota si prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic semnat de creditor, poate fi comunicată prin orice mijloace administratorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului, înainte de ora ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Dâmbovița şi la sediul societăţii debitoare din Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia, Șoseaua București-Târgoviște, nr. 232B, Jud. Dâmbovița, pe cheltuiala solicitantului. De asemenea, acesta este postat si pe site-ul administratorului judiciar, www.insolventa.ro.

Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Afla mai multe detalii: Descarca PDF