Dosar nr. 2943/62/2023
Debitor: S.C. MORANI SECURITY S.R.L. – Brasov
<< în insolvenţă >> << in insolvency >> << en procédure collective >>
Nr. de inreg. O.R.C. J08/1635/2013, C.U.I.  32419911

Nr. inreg. 40.603 IS din 28.06.2024
Referinta interna: 115/M.R.L./2023

ANUNT

1. Date privind dosarul: nr. dosar: 2943/62/2023, Tribunal Brasov;

2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, C.P. 500097, jud. Brașov, nr. de telefon: 0268/419615, program arhivă/registratură instanţă: marți-joi, orele 08.30-12.00.

3. Debitor: MORANI SECURITY SRL cu sediul în Brașov, str. Lanurilor nr.1, biroul 2, jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1635/2013 având cod de înregistrare fiscală RO 32419911,

3.1. Administrator special: Dl. Kadar Robert-Elemer;

4, Administrator judiciar consorțiul format din:

  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, având C.I.F.: RO15047672, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0120 din 31.12.2006, reprezentată prin asociat coordonator Corneliu Mititelu, tel: 0232-243.864, fax꞉ 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro;
  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacău, având C.I.F.: RO27553592, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0502 din 24.09.2010, reprezentată prin asociat coordonator Corneanu Oana – Diana, tel: 0234-524.420, fax꞉ 0234-524.420, e-mail: bacau@insolventa.ro

5, Subscrisele, consorțiul format din Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. si Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, în calitate de administrator judiciar al debitorului MORANI SECURITY SRL cu sediul în Brașov, str. Lanurilor nr.1, biroul 2, jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1635/2013 având cod de înregistrare fiscală RO 32419911, potrivit Încheierii de şedinţă din 21.12.2023, pronunţată de Tribunalul Brasov – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal in ds. 2943/62/2023, în temeiul art. 137 alin. 1 din Legea 85/2014:

 ANUNȚĂ

6. Depunerea la Arhiva Tribunalului Brasov în dosarul nr. 2943/62/2023 pe data de 25.06.2024 a Planului de reorganizare a activității debitorului Morani Security S.R.L., plan propus de către administratorul special.

6.1. Planul de reorganizare a activității debitorului Morani Security S.R.L. va fi votat în ședința Adunării creditorilor care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Bacău, str. Oituz, nr. 68, bl.68, sc. A, ap. 1, Jud. Bacău, la data de 24.07.2024, ora 10.00.

Află mai multe detalii: descarca PDF