Dosar nr. 236/89/2022

Debitor: ROMOLD SECURITY S.R.L. – Vaslui

<< în insolvenţă >> << in insolvency >> << en procédure collective >>

Nr. de înreg. O.R.C. J37/276/2016

C.U.I. 35997367

 

ANUNȚ DEPUNERE PLAN REORGANIZARE REVIZUIT

 

Subscrisele,

  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, având C.I.F.: RO15047672, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0120 din 31.12.2006, tel.: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, reprezentată prin asociat coordonator Corneliu Mititelu,
  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacău, având C.I.F.: RO27553592, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0502 din 24.09.2010, tel.: 0755.132.478, fax: 0234.524.420, e-mail: bacau@insolventa.ro, reprezentată prin asociat coordonator Corneanu Oana – Diana,

cu sediul procesual ales în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași, tel.: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de administratori judiciari ai debitorului ROMOLD  SECURITY S.R.L., cu sediul social în mun. Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr. 1115, cam 10, jud. Vaslui, C.U.I. 35997367, nr. de înreg. O.R.C. J37/276/2016; numite prin Încheierea de ședință  din data de 03.05.2022, pronunţată de Tribunalul  Vaslui – Secţia civilă, în dosarul nr. 236/89/2022, in conformitate cu prevederile art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, anunta:

 

In data de 17.01.2023 administratorul judiciar a înregistrat la greta Tribunalului Vaslui Planul de Reorganizare revizuit al debitoarei Romold Security S.R.L.Vaslui, întocmit de administratorul judiciar și avizat de administratorul special. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 10.02.2023, ora 12.00, la sediul procesual ales din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași, al consorțiului format din practicienii în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Vaslui si la sediul administratorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului. De asemenea, acesta este postat si pe site-ul administratorului judiciar www.insolventa.ro.

 PLAN-2 PLAN REORGANIZARE REVIZUIT ROMOLD SECURITY

ANEXE PLAN-1

ANEXE PLAN-2

 

Administrator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu

 

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău

Asociat coordonator, Corneanu Oana