Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. BELAGRIS S.R.L. ORADEA – BIHOR, CUI 15067661, nr. de înreg. ORC J05/1249/2002, cu sediul social în Oradea, Calea Aradului, Nr. 99, jud.Bihor, potrivit Sentinței civile nr. 859/2018 din data de 19.09.2018, pronunţată de Tribunalul Bihor – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7296/111/2017, prin prezentavă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare bunuri imobile (terenuri situate în extravilanul localității Salonta –jud. Bihor, identifcate cadastral după cum urmează: CF 103076/Salonta, nr. cadastral 103076; CF 106679/Salonta, nr. cadastral 106679; CF 106702/Salonta, nr. cadastral 1990; CF 106703/Salonta, nr. cadastral 1991; CF 106699/Salonta, nr. cadastral 1979; CF 106692/Salonta, nr. cadastral 1996; CF 107527/Salonta, nr. cadastral 107527) aflate în patrimoniul S.C. BELAGRIS S.R.L., în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., la sediul procesual ales al lichidatorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, până la data de 06.12.2018, ora 17:00.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 07.12.2018, ora 12:00.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mentiunea că plata serviciilor prestate se va putea efectua dupa valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.

Solicităm anexat ofertei, certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat şi atestat pentru efectuarea acestei lucrari.

Relaţii suplimentare : telefon 0757-575.142

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Practician în insolvenţă, Crăciunaş Liliana