Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, tel: 0757-575.142, fax 0361-410.118, e-mail: satumare@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al S.C. CAROPONTE INDUSTRIALE S.R.L. Baia Sprie – Maramureș, C.U.I. 24650558, nr. de înreg. O.R.C. J24/1946/2008, cu sediul social în Baia Sprie, str. Cărămizilor, nr. 55, jud. Maramureș, numit prin Încheierea din data de 16.10.2018, pronunţată de Tribunalul Maramureș – Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2089/100/2016, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare bunuri mobile și imobile (TEREN 2000 mp; Aparat de sudura Safuring 500; Ghilotina FG.825 ; Masina de debitat ONC CJPerthome; Masina de frezat universal; Pivotanta 3TO și 5TO; Cleste tabla universal 3TO; Polizor unghiular BOSH; Rulete din otel inoxidabil; Sistem lant 2 brate; Calculator MAGUAY CORE 2 și SIMENS; Placă rețea wireless, Router wireless, Memorie externă și stick memorie; Cuier de haine; Mobilier birou; Scaune), aflate în patrimoniul S.C. CAROPONTE INDUSTRIALE S.R.L., în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R., la sediul procesual ales al lichidatorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare, până la data de 06.12.2018, ora 17:00.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 07.12.2018, ora 12:30.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu mentiunea că plata serviciilor prestate se va putea efectua dupa valorificarea bunurilor ce trebuie evaluate.

Solicităm anexat ofertei, certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat şi atestat pentru efectuarea acestei lucrari.

Relaţii suplimentare : telefon 0757-575.142

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Practician în insolvenţă, Crăciunaş Liliana