Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Para-Mid Trade S.R.L., J4/1895/2005, C.U.I. 18059442, cu sediul social în Municipiul Bacău, Strada Bradului, Nr. 19 bis, Scara A, Ap. 8, Judet Bacău, potrivit Incheierii  nr. 562/2022 din data de 13.12.2022, pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3515/110/2022, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii unui raport de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele mobile din patrimoniul societății debitoare Para-Mid Trade S.R.L.

Oferta poate fi transmisă la sediul ales al administratorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din Mun. Bacau, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacau sau pe mail:bacau@insolventa.ro,  până la data de 11.01.2023, ora 10.00. 

Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente. obligatorii: preţ, termen de execuţie, modalităţi de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua din averea debitoarei sau după valorificarea bunurilor ce trebuiesc evaluate, in situatia in care, nu vor fi identificate lichiditati, in averea debitoarei.

Află mai multe detalii: descarca PDF