Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, având C.I.F.: RO15047672, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0120 din 31.12.2006, tel.: 0232-243.864, fax: 0232-212.231,                  e-mail: iasi@insolventa.ro, reprezentată prin asociat coordonator Corneliu Mititelu, în calitate de lichidator judiciar  al debitorului S.C. ELAY  TRANS  S.R.L., cu sediul social  în comuna  Dumbrăvița, str. Rodin, nr. 5, camera 1, județ Timiș, CUI RO28575661, nr. înreg. O.R.C.                           J35 /1341 /2011, numită potrivit Hotărârii intermediare nr.  612/2023 din data de  27.07.2023, pronunțată de Tribunalul Timiș, secţia a II – Civilă în dosarul nr. 1350/30/2023,  vă invită să depuneţi, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr 82,  jud. Iași, până la data de 18.01.2024, ora 14.00, ofertă pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare ale A.N.E.V.A.R. pentru bunurile proprietatea societății debitoare S.C. ELAY TRANS S.R.L.

Află mai multe detalii: descarca PDF

Termen depunere oferte: 18.01.2024, ora 14.00