Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL cu sediul procesul ales in mun. Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, birou 42, județ Cluj în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Mecanica SA, CIF RO2459604, cu sediul în sat Mârșa, oraș Avrig, str. Uzinei, nr. 1, județ SibiuVă invită să depuneţi ofertă de servicii pentru întocmirea Programului de conformare, respectiv Bilanţul de mediu nivel I şi II, în conformitate cu prevederile O.U.G. 195/2005, pentru societatea debitoare Mecanica S.A. Mârșa.
Ofertanții trebuie sa respecte condițiile menționate în caietul de sarcini care poate fi pus la dispoziția celor interesați în mod gratuit.
Nu se acceptă oferte alternative.
Termen limită primire oferte: 30.09.2019, ora 16.00.
Deschiderea ofertelor se va face în data de 03.10.2019, ora 13.00
Plata serviciilor prestate se va realiza pe parcursul valorificării activelor din averea debitoarei S.C. Mecanica S.A. Mârșa.
Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării, accesul direct la activele S.C. Mecanica S.A. se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate.
Pentru programare, ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0364-401.124 sau e-mail cluj@insolventa.ro intenţia de vizitare.
Ofertele se depun prin poștă într-un plic închis şi sigilat prin aplicarea ştampilei ofertantului până în 30.09.2019, ora 16.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, birou 42, județ Cluj. Date de contact lichidator judiciar: fix 0364-401.125, e-mail cluj@insolventa.ro, mobil 0758.049.900.