Subscrisele:

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în Iași, Aleea Nicolina nr. 82, email: iasi@insolventa.ro, reprezentantă legal prin asociat coordonator, practician în insolvență Mititelu Corneliu,

Management Reorganizare Lichidare Filiala Suceava S.P.R.L., cu sediul în Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, jud. Suceava, email: suceava@insolventa.ro, reprezentantă legal prin asociat coordonator, practician în insolvență Mititelu Corneliu,

Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L Filiala Timiș, cu sediul în Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 7, et. 1, cam. 28, jud. Timiș, email: timisoara@insolventa.ro, reprezentantă legal prin asociat coordonator, practician în insolvență Mititelu Corneliu,

Management Reorganizare Lichidare Filiala Bacău S.P.R.L., cu sediul în Bacău, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacău, email: bacau@insolventa.ro, reprezentantă legal prin asociat coordonator, practician în insolvență Mititelu Corneliu,

Management Reorganizare Lichidare Filiala Cluj S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, nr. 4, et. 1, biroul 42, jud. Cluj, email: cluj@insolventa.ro, reprezentantă legal prin asociat coordonator, practician în insolvență Mititelu Corneliu,

având în vedere următoarele:

  • evoluția alarmantă a situației generate de răspândirea la nivel național a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, evoluție ce a determinat adoptarea de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a hotărârii nr. 7/11.03.2020;
  • declararea de către Organizația Mondială a Sănătății a epidemiei de Coronavirus ca pandemie,
  • Hotărârea nr. 192/12.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a decretat limitarea activității judiciare în perioada 13.03.2020 – 04.05.2020, urmând a fi soluționate doar unele cauze cu titlu execpțional și se solicită instanțelor de judecată adoptarea unor măsuri urgente pentru a evita orice aglomerare de persoane precum și limitarea la maximul posibil a deplasării participanților la activitățile judiciare
  • hotărârile similare adoptate de colegiile de conducere ale instanțelor de judecată de pe întreg teritoriul tării, dintre care menționăm, cu titlu de exemplu: Hotărârea nr. 10/11.03.2020 a Colegiului de conducere a Curții de Apel Suceava, Decizia nr. 16/13.03.2020 emisă de Președintele Tribunalului Iași, Decizia nr. 12/10.03.2020 emisă de Președintele Tribunalului Botoșani, ș.a. care converg spre limitarea accesului către instanțele de judecată pentru perioada 13.03.2020 – 04.05.2020,
  • recomandările U.N.P.I.R. privind amânarea ședințelor de creditori;
  • împrejurarea că administratorul judiciar nu poate limita dreptul creditorilor de a participa la ședințele din cadrul procedurilor de insolvență
  • articolul 34 din Constituția României care garantează dreptul la ocrotirea sănătății

se decide:

Art. 1: anularea tuturor ședințelor de creditori programate pentru perioada 13.03.2020 – 04.05.2020, situația urmând a fi reevaluată după expirarea perioadei anterior-menționate;

Art. 2: interzicerea convocării de noi ședințe ale creditorilor în perioada menționată la art. 1;

Art. 3: responsabilii de dosar vor emite, în regim de urgență, decizii individuale pentru fiecare dosar în care au convocat ședințe ale adunării creditorilor în perioada menționată la art. 1.

Prezenta Decizie a fost emisă astăzi, 13.03.2020 și se va publica în Buletinul procedurilor de insolvență.

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.,

Management Reorganizare Lichidare Filiala Suceava S.P.R.L.,

Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L Filiala Timiș,

Management Reorganizare Lichidare Filiala Bacău S.P.R.L.,

Management Reorganizare Lichidare Filiala Cluj S.P.R.L.,

reprezentante legal prin asociat coordonator,

practician în insolvență Mititelu Corneliu