Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., reprezentată prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, cu sediul ales în mun. Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, birou 42, județ Cluj, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Mecanica S.A., Nr. de înreg. O.R.C. J32/29/1992, C.I.F. RO2459604, cu sediul în sat Mârșa, oraș Avrig, str. Uzinei, nr. 1, județ Sibiu, desemnat prin Încheierea pronunțată în data de 17.01.2017, de către Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 1481/85/2009,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 19.11.2021, respectiv 07.11.2022, ANUNŢĂ scoaterea la vânzare a bunurilor aflate în patrimoniul S.C. MECANICA S.A., prin ședință de licitaţie publică stabilită pentru data de 10.11.2023, ora 10.00

Detalii: Anunț de vanzare Clădiri MECANICA SA