S.C. Interamal Group Distribution S.R.L. Roman – Neamţ, cu sediul în mun. Roman, Aleea Griviţei, nr. 5, jud. Neamț, C.U.I. 5554929, nr. de înreg. O.R.C. J27/682/1994, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., desemnat prin Sentinţa civilă nr. 426/2016 din data de 28.09.2016, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2751/103/2015, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi ale hotărârii Adunării creditorilor din data de 18.03.2022, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a activelor imobile care au în dotare bunuri mobile proprietatea S.C. Interamal Group Distribution S.R.L. Roman – Neamţ.

Află mai multe detalii: Publicație de vânzare GENERAL DISTRIBUTION & TRADE SRL