A FOST DEPUSĂ  MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE PENTRU SOCIETATEA TEHNIC-ASIST S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, nr. de înregistrare în RFO 0120, tel: 0232/243864, fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de administrator judiciar al debitorului Tehnic-Asist S.R.L., cu sediul în sat Cătămăreşti-Deal, comuna Mihai Eminescu, nr. 532, jud. Botoşani, C.U.I. RO 9871750, nr. de înreg.  Registrul Comerțului J07/342/1997, numit potrivit Încheierii de ședință nr. 299 din data de 20.11.2018 pronunțată de Tribunalul Botoșani, în dosarul nr. 2467/40/2018, în temeiul art. 137 din Legea nr. 85/2014,

ANUNȚĂ

Depunerea la Arhiva Tribunalului Botoșani, în dosarul nr. 2467/40/2018 pe data de 18.04.2022 a Modificării Planului de reorganizare a activității debitorului S.C. Tehnic-Asist S.R.L., propus de administratorul special dna ec. Vlas Daniela.

Modificarea Planului de reorganizare a activității debitorului S.C. Tehnic-Asist S.R.L. va fi votat în ședința Adunării creditorilor care va avea loc la sediul administratorului judiciar, din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, la data de 10.05.2022 ora 11.00.

Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua și ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Modificarea Planului de reorganizare, poate fi studiată la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Botoșani şi la sediul societății debitoare Tehnic-Asist S.R.L. din sat Cătămăreşti-Deal, comuna Mihai Eminescu, nr. 532, jud. Botoşani, pe cheltuiala solicitantului.

 

Modificare Plan de Reorganizare Societatea Tehnic-Asist S.R.L.: Tehnic Asist SRL

 

Administrator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.