Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L Filiala Suceava cu sediul în mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, C.p. 720183, jud. Suceava, reprezentată prin asociat coordonator, Crăciunaș Liliana Elena, în calitate de administrator judiciar al S.C. Consir S.A. Siret-Suceava, cu sediul în loc. Siret, str. Republicii, nr. 2, jud. Suceava, înregistrată la O.R.C. Suceava sub nr. J33/129/1991, cod identificare fiscală 740858, numită prin Încheierea din data de 10.06.2014 pronunțată de Tribunalul Suceava, Sectia Civila, în dosarul nr. 3675/86/2013*, anunță:

În data de 24.02.2015 a fost transmis la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Consir S.A. Siret-Suceava, propus de administratorul judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L Filiala Suceava. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 23.03.2015, ora 14.00, la sediul administratorului judiciar din mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, C.p. 720183, jud. Suceava. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

descarca document (PDF)