În data de 01.07.2014 s-a transmis la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Moldomobila S.A. Iași, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, dna. Țilică Verginia, însoțit de Anexa IV (care cuprinde programul de plată a creanțelor) rectificată în conformitate cu tabelul definitiv al creanțelor S.C. Moldomobila S.A. Iaşi întocmit la data de 18.12.2012 de către administratorul judiciar. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 25.07.2014, ora 10.00, la sediul societății debitoare S.C. Moldomobila S.A. din mun. Iaşi, str. Bucium, nr. 34, jud. Iaşi. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

descarca document