În data de 23.04.2013 a fost depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Casa Olteanu S.R.L. Iași, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, d-nul Olteanu Marian. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 24.05.2013, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

descarca document (PDF)