În data de 13.12.2013 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Starmod S.A. Suceava, propus de către administratorul judiciar. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 14.01.2014, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, jud. Suceava. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, pot fi studiate la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Suceava, la sediul debitoarei din mun. Suceava, str. Universității, nr. 29, jud. Suceava și la sediile administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi și din mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, jud. Suceava pe cheltuiala solicitantului.

descarca document (PDF)