Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Hala Centrală S.R.L. Iași, cu sediul social în mun. Iași, str. Anastasie Panu, nr. 46, spațiul S 1.16, demisol centru comercial ”Hala Centrală”, jud. Iași, C.U.I. RO 29659760, nr. de înreg. O.R.C. J22/191/2012, potrivit Încheierii nr. 329 din data de 04.07.2014, pronunţată de Tribunalul Iași – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 5624/99/2014 (372/2014), anunță:

În data de 10.12.2014 s-a depus la dosarul cauzei Planul de reorganizare al debitoarei S.C. Hala Centrală S.R.L. Iași, propus de societatea debitoare prin administratorul special Fălcuța Aurora. Data când se va vota cu privire la Planul de reorganizare propus a fost stabilită pentru 14.01.2015, ora 14.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

descarca document (PDF)