1. Date privind dosarul: Nr. dosar: 201/103/2015, Tribunalul Neamţ, Judecător sindic: Maria Atudosiei,
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Piatra Neamţ, b-dul Republicii, nr. 16, jud. Neamţ, număr de telefon: 0233-212.294,  programul arhivei/registraturii instanţei: luni-joi, orele 08.00-12.00,
3.1. Debitor: S.C. Total Mob S.R.L. Piatra Neamț – Neamţ, cu sediul în mun. Piatra Neamț, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, jud. Neamț, C.U.I. 14459306, nr. de înreg. O.R.C. J27/64/2002, 
3.2. Administrator special: d-nul. Enea Remus Tiberius,
4.  Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, asociat coordonator, practician în insolvenţă Mititelu Corneliu,
5. Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Total Mob S.R.L. Piatra Neamț – Neamţ, cu sediul în mun. Piatra Neamț, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, jud. Neamț, C.U.I. 14459306, nr. de înreg. O.R.C. J27/64/2002, desemnat potrivit Încheierii din data de 29.04.2015, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 201/103/2015, în temeiul prev. art. 137 din Legea nr. 85/2014
ANUNȚĂ
6. Depunerea la Arhiva Tribunalului Neamț în dosarul nr. 201/103/2015 pe data de 25.06.2015 a Planului de reorganizare a activității debitorului S.C. Total Mob S.R.L. Piatra Neamț, plan propus de către administratorul special al debitorului.
6.1. Planul de reorganizare a activității debitorului S.C. Total Mob S.R.L. Piatra Neamț va fi votat în ședința Adunării creditorilor care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamț, la data de 17.07.2015, ora 11.00.
6.2. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.
7. Comitetul creditorilor: Banca Transilvania – președinte, A.J.F.P. Neamț – membru, S.C. Seleron S.R.L – membru.

descarca document (PDF)