1. Date privind dosarul: Nr. dosar: 7658/99/2014 (517/2014) Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă – Faliment, Judecător sindic: Roxana Barbir;
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: Palatul de Justiţie situat în mun. Iaşi, str. Elena Doamna nr. 1A (la intersecţia cu str. Cucu), jud. Iaşi, fax: 0332.435.501, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 0900-1300;
3.1. Debitor: S.C. TURISM MOLDOVA S.A. IAȘI cu sediul social în mun. Iaşi, Piaţa Unirii, nr. 1, jud. Iaşi, C.U.I. RO1969001, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/269/1991;
3.2. Administrator special: d-na Fălcuță Aurora cu domiciliul în mun. Iași, str. Dr. Savini, bl. H2, sc. A, et. 3, ap. 1, jud. Iași;
4. Administrator judiciar:Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, C.P. 700221, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120,tel: 0232-243.864,e-mail: iasi@insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă, Mititelu Corneliu,
5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Turism Moldova S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, Piaţa Unirii, nr. 1, jud. Iaşi, C.U.I. RO1969001, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/269/1991, numită potrivit Încheierii nr. 374 din data de 23 septembrie 2014, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă – Faliment, în dosarul nr. 7658/99/2014 (517/2014), în conformitate cu prevederile art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 anunta:

În data de 10.04.2015 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Turism Moldova S.A. Iasi, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, d-na Fălcuța Aurora. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 15.05.2015, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. din mun. Iasi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iasi. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Iasi, la sediul debitoarei din mun. Iaşi, Piaţa Unirii, nr. 1, jud. Iaşi sau la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, pe cheltuiala solicitantului. De asemenea, acesta este postat și pe site-ul administratorului judiciar www.insolventa.ro.

Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L., Asociat coordonator, Mititelu Corneliu.

descarca document (PDF)

Anexă – Erată (PDF)