Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. HJP MANUFACTURED GROUP S.R.L. BAIA MARE – MARAMUREȘ, C.U.I. 12221722, nr. de înreg. O.R.C. J24/531/1999, cu sediul social în Baia Mare, str.Fabricii, nr.21A, jud.Maramureș, potrivit Sentinţei civile din data de 10.11.2015, pronunţată de Tribunalul Maramureș – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5712/100/2014, prin prezenta vă invită să depuneţi oferta de servicii în vederea încheierii unui contract de prestări servicii cu o societate de arhivare, având ca obiect preluarea, inventarierea și depozitarea arhivei falitei HJP MANUFACTURED GROUP SRL, și eliberarea de adeverințe foștilor salariați.

Ofertele se pot depune până în 29 august 2018, ora 15.00, la sediul ales pentru comunicare acte de procedură al lichidatorului judiciar, din Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen preluare arhivă, modalităţi şi termene de plată.
Solicităm anexat ofertei, documentele din care reiese că sunteţi calificat pentru efectuarea acestei activități.

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 30.08.2018, ora 10:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0757-575.142