Dosar nr. 236/89/2022

Debitor: ROMOLD SECURITY S.R.L. – Vaslui

<< în insolvenţă >> << in insolvency >> << en procédure collective >>

Nr. de înreg. O.R.C. J37/276/2016

C.U.I. 35997367

 

ANUNȚ

 

Subscrisele,

  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, având C.I.F.: RO15047672, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0120 din 31.12.2006, tel.: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, reprezentată prin asociat coordonator Corneliu Mititelu,
  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacău, având C.I.F.: RO27553592, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0502 din 24.09.2010, tel.: 0755.132.478, fax: 0234.524.420, e-mail: bacau@insolventa.ro, reprezentată prin asociat coordonator Corneanu Oana – Diana,

cu sediul procesual ales în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași, tel.: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de administratori judiciari ai debitorului ROMOLD  SECURITY S.R.L., cu sediul social în mun. Vaslui, Str. Războieni, nr. 18, etaj 1, cam 2, Vaslui, C.U.I. 35997367, nr. de înreg. O.R.C. J37/276/2016; numite prin Încheierea de ședință  din data de 03.05.2022, pronunţată de Tribunalul  Vaslui – Secţia civilă, în dosarul nr. 236/89/2022,

 

având în vedere următoarele aspecte:

  • Prin Încheierea de ședință din data de 03.05.2022, pronunţată de Tribunalul  Vaslui – Secţia civilă, în dosarul nr. 236/89/2022 și publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență cu nr. 7967/09.05.2022, instanța a confirmat în calitate de administrator judiciar al debitoarei Romold Security S.R.L., consorțiul de practicieni în insolvență format din Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău și a dispus încetarea atribuțiilor practicianului în insolvență Solvens S.P.R.L.,
  • Convocarea Adunării Creditorilor debitoarei Romold Security S.R.L. pentru data de 05.2022, ora 12.00, la sediul procesual ales al administratorilor judiciari, având ca ordine de zi: “Aprobarea planului de reorganizare al debitorului Romold Security S.R.L. în conformitate cu prevederile art. 137, alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței” plan propus de administratorul special al societății Romold Security S.R.L.
  • Transmiterea la dosarul cauzei la data de 30.05.2022 a unui nou plan de reorganizare, întocmit de administratorii judiciari Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, ca urmare a solicitării venită din partea administratorului special al societății Romold Security SRL
  • Prevederile art. 138, alin. 5 din Legea nr. 85/2014 potrivit cărora „ dacă au fost propuse mai multe planuri de reorganizare, atunci votarea acestora se va face în aceeași ședință a adunării creditorilor, în ordinea decisă prin votul creditorilor”,

 

Se decide:

Art. 1 – Anularea convocării ședinței adunării creditorilor Romold Security S.R.L. pentru data de 31.05.2022, ora 12.00, de la sediul procesual ales din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași, al consorțiului format din practicienii în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău.

Art. 2 – Convocarea Adunării Creditorilor debitoarei Romold Security S.R.L. pentru data de 28.06.2022, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea planului de reorganizare al debitorului Romold Security S.R.L., propus de administratorul special al societății și depus la dosarul cauzei la data de 29.04.2022.
  2. Aprobarea planului de reorganizare al debitorului Romold Security S.R.L., propus de consorțiul format din practicienii în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău. și transmis la dosarul cauzei la data de 30.05.2022.

 

la sediul procesual ales din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, Jud. Iași, al consorțiului format din practicienii în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului.

 

Planurile de organizare pot fi consultate aici:

Plan de reorganizare propus de Romold Security

Plan Reorganizare Romold Security propus de administratorii judiciari

 

Administrator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator, Mititelu Corneliu

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău

Asociat coordonator, Corneanu Oana